Contest ScoreboardContest of Sunday, January 26, 2014
13:00 to 16:00 EST

Final Scoreboard

Winter Local Contest

RankTeamABCDETotalPenalty
1Geoffry Song24629030+40395285
2Ted Ying1184139+2070+20355379
3Daniel Hui3811+20 33614163
4Deon Nicholas24109+20(-3)17484218
5Saul German Gutierrez Calderon27100 59474233
6Zi Hao Wang10136 73484267
7Andy Huang11108+80 61+20764356
8Henry Liu92+20152+20 57214362
9Kevin Luo30161 109824382
10Angus27130+100 44+20744395
11Dawon Lee16171+100 53+20774437
12David Choi70153+80 58924453
13Kevin Yeo118145+60 41+80634507
14Henoch Yehayes23(-2) 681013192
15HUJIE WANG25(-1) 84+201243253
16ShengMin Zhang74(-1) 1181523344
17spare 8117  173633353
18Michael Parrott151(-1) 111+60333355
19Hongbo Zhang133+20(-1) 124171+403488
20Yue Liu25  (-1)62287
21Mike Laszlo   6731298
22Luka14   932107
23David Szepesvari25(-1) (-3)1342159
24Tao Sun57+20(-1)  1102187
25Bo Yin 95+20  1352250
26Junchen Zhang102+140   1592401
27Joseph Zhou(-8)(-1) (-2)94+201114
28Brad Wang(-1)(-5)  128+201148
29Tang Yu Choi82+80    1162
30Jeremy Wong(-2)   1671167
31Kunal Khamar150+40    1190
32Johann Tutor(-1)   116+1001216
33Evgeny Nam(-5)    00
34Tristan Homsi(-2)    00
35Yu Li(-2)    00


Ultra Cool Programming Contest Control Centre v1.8
Copyright (c) 2005-2010 by Sonny Chan