Contest ScoreboardContest of Saturday, September 20, 2014
13:00 to 16:00 EDT

Final Scoreboard

Waterloo Local Practice Contest

RankTeamABCDETotalPenalty
1Antonio Molina Lovett516 44964161
2Andy H207 (-4)14341
3Volodymyr1611 (-6)42369
4Daniel Hui287+20(-2)(-1)793134
5Deon Nicholas4124+60(-6)(-10)483173
6Hongbo Zhang87+2022(-1)(-1)60+203209
7Alex Wang6731+40 (-3)903228
8Mike Laszlo69+2017 (-2)1323238
9Ted Ying3337+20150+40 (-5)3280
10Kevin Luo4873  1713292
11angus516   221
12Zihao Zhang10+2017   247
13David Choi2328  (-3)251
14Henry Liu2132  (-1)253
15Nihal Pednekar4212 (-2) 254
16Borui Ye5526(-2) (-1)281
17Ting Han Hu6619   285
18Kevin Yeo8910  (-7)299
19Luka8621  (-1)2107
20Calvin Liu 16+20  76+202132
21Chao Hsien Lin54+2076   2150
22Daniel Spivak42+2050+40 (-2) 2152
23Dawon Lee149+2015+20  (-2)2204
24Kaiyu Wu114+4064  (-2)2218
25Garo Brik104+4048+40   2232
26Adam Richardson15879 (-2) 2237
27Hujie Wang171+2046  (-1)2237
28Jonathan89+20108+40   2257
29Borui Lin(-1)141+60  85+202306
30David Vogelbacher77+180148+40   2445
31acm093(-4)18   118
32Jeremy Wong(-1)42  (-2)142
33Justin Ng 53(-1) (-1)153
34Chun Meng Yu(-1)36+20(-1)  156
35Richard Wong35+40    175
36w8du 55+20   175
37Ryan O'Leary(-3)79   179
38Austin Tripp(-3)81   181
39Taras Kolomatski(-2)86   186
40Mark Fan(-1)72+20   192
41Johann Tutor(-1)54+40  (-1)194
42Cameron Seth(-1)76+20   196
43Simon Tang(-6)89+40   1129
44ramin zarifi 98+40   1138
45acm090(-2)146   1146
46Renato Ferreira169(-4)   1169
47Brad Wang(-2)137+40  (-1)1177
48Toby Huang(-4)178   1178
49Yue Li Du178+20    1198
50Abraham Dubrisingh 161+80   1241
51Travis Bartlett(-1)130+120   1250
52Jiahao Wang147+140(-4)   1287
53Angad K(-1)(-1)   00
54Junchen Zhang(-2)    00
55Sally Dong (-3)   00
56Yuming Rong(-2)    00
57Zhengyu GU(-6)(-4)   00
58Zikun Xu (-1)   00


Ultra Cool Programming Contest Control Centre v1.8
Copyright (c) 2005-2010 by Sonny Chan