Contest ScoreboardContest of Saturday, January 31, 2015
13:00 to 16:00 EST

Final Standings

Waterloo Winter Local Contest

RankTeamABCDETotalPenalty
1Geoffry Song941+20 60+2094+404284
2Angus2362 104142+204351
3Deon4429176+4087+20 4396
4Ted Ying3276+40(-1)1091504407
5andy h72+2028 125+401424427
6David Choi1253 78(-2)3143
7Volodymyr2055 98+20(-2)3193
8Antonio Molina Lovett9105+40 61 3215
9Daniel Hui5240+40 73+20 3225
10Renato Ferreira1364+20(-1)140(-1)3237
11Max Li1579+20 104+20 3238
12Nihal Pednekar30+2086+20 109 3265
13Aditya Raghavan61+2052+20 118 3271
14Hujie6961+60 101+20 3311
15Tiancong Wang57119 138 3314
16Kevin Luo37+20124 153 3334
17Hongbo Zhang24+40177+180 164+20 3605
18Adam Richardson17+2042(-15)  279
19Yunjia Sun10  74 284
20Daniel Spivak20+4086   2146
21Milap Sheth57+20  106 2183
22Bai Li10+2076+80 (-7) 2186
23Yihui Yan27+40(-6) 120+20 2207
24dbelange37+20159   2216
25Borui Ye57+20(-6) 148 2225
26Nanyi jiang 97+20139 (-1) 2256
27Jameson Zhu35+20  153+80 2288
28Jingjie Zheng108+20(-5) 161+20 2309
29w8du17(-2)   117
30Jonathan Zhao30(-5) (-2) 130
31Michael Parrott36(-1)   136
32Ryan O'Leary57(-1) (-1) 157
33Daniel Oxman47+20    167
34Jarry Gu27+40    167
35Peter Gokhshteyn34+40(-5)   174
36Brad Wang41+60    1101
37Shirley Du117(-3)   1117
38Alex Wang92+60(-4)   1152
39Johann Tutor155  (-1) 1155
40Wuhan Zhou137+20(-1) (-3) 1157
41Trevor Clinkenbeard89+80    1169
42Evan122+60    1182
43Borui Lin114+100    1214
44Mohamed Nizar Gharbi64+160(-4) (-1) 1224
45Honghao Shao(-5)    00
46Ye Xu(-1)(-4)   00

Local contestants are shown in emphasized typeface.

Current date and time:
Sat, 31 Jan 2015 20:54:41 -0500


Ultra Cool Programming Contest Control Centre v1.8
Copyright (c) 2005-2010 by Sonny Chan