Contest Scoreboard

Contest of Sunday, September 30, 2018
13:00 to 16:00 EDT

Final Scoreboard

2018 Fall Waterloo Local ACM Contest

RankTeamABCDETotalPenalty
1Jason Yuen2603587(-4)4184
2Sean Purcell12962+20117 4229
3Joakim Blikstad52790+12099 4341
4Joey Yu151+20129+140136 4477
5Albert Gevorgyan231100 (-1)3133
6Josh Jung353 78 3134
7Peter Ralbovsky4+2040 77 3141
8Felix Bauckholt440 116 3160
9Kai Sun6+2047+2083  3176
10Reyno Tilikaynen143+20 113 3177
11Timothy Li2102 125 3229
12anzoteh371155  3229
13Yang Gao577(-7)134+20 3236
14Nicholas Sun5+2045+20 168 3258
15Robert Cummings2114+40109(-1) 3265
16Adam Richardson373+40152  3268
17Ben Zhang147 178+80 3306
18yizhe liu4112+120175+60  3471
19Wesley Leung240 (-2) 242
20Ahmed Sabie152   253
21NATHAN LO450   254
22Callum Moseley4+2036   260
23Mushegh Shahinyan258(-1)  260
24Arielle Shannon358   261
25Fengyang Wang165(-2)  266
26Finn Lidbetter467(-1)  271
27Alexander Shah268+20   290
28Jeffrey Zhao274+20(-1)  296
29Aiden Benner399   2102
30Benedict Tobias H Wahyudi281+20(-1)  2103
31Daniel Tong265+40(-2)  2107
32Frieda Rong5104 (-1) 2109
33Andy Rock289+20   2111
34Jason Tedjosoesilo280+40   2122
35Martin Chan6 78+40  2124
36Hayoung Chung595+40   2140
37Tobi Adewoye1100+40   2141
38Farbod Yadegarian272+80   2154
39Kevin Pan7+20127+20   2174
40Nimesh Ghelani2113+60   2175
41Stavros Birmpilis6+40130   2176
42Still too much time penalty2122+60   2184
43Jerry Zhu5162+60   2227
44Patrick Au1151+80   2232
45Jeffrey XIao1(-6)   11
46Derek Xu2    12
47Devin Blankespoor3(-7)(-1)(-1) 13
48Joanna Lu3    13
49Jonathan Tsang3(-3)   13
50Kevin Wang3  (-1) 13
51Ripple Weng3(-2)   13
52Yichun Shen3(-1)(-1)  13
53Andy Bao6(-4)(-1)  16
54Sepehr Taeb6    16
55Benson Guo7(-5)   17
56pyrex shorts7(-3)   17
57Rosie Bahrani8 (-1)  18
58Sophia Pietsch20(-1) (-1) 120
59GUANZHAO WANG21    121
60ZZZ~spare 623    123
61Liu Zuoqiu10+20    130
62Richard 31(-3)   131
63Toby Huang40    140
64Yogesh Aggarwal66    166
65Kyle Yarwood34+40(-2)   174
66Roger(Zijie) Jiang74(-2)   174
67Gary Feng24+80    1104
68James Zhong108+40    1148
69Jing Yi Wang158+240 (-1)  1398
70Alice Moayyedi(-3)    00
71Gabriel Robles(-3) (-1)  00
72Grace Gong(-6)    00
73Ziming He(-2)    00

Ultra Cool Programming Contest Control Centre v1.8
Copyright (c) 2005-2010 by Sonny Chan